Fitstep

19. Sep (Monday)
18:40 - 19:40
Zrkadlová sála
5 EUR

min
3

max

Step aerobik zaznamenal v poslednom období neobvyklý rozmach a stal sa jednou z najrozšírenejších foriem aeróbneho cvičenia. Step aerobik predstavuje jednu z najnáročnejších foriem a hlavne najúčinnejších foriem aerobiku, pretože ovplyvňuje všetky zložky kondičnej prípravy (sila, rýchlosť, vytrvalosť, ohybnosť, koordináciu).

Step aerobik predstavuje cvičenie pre každého, pretože step je možné prispôsobiť každej úrovni zdatnosti a tempo a intenzitu upraviť podľa vlastných požiadaviek. Jednou z hlavných výhod step aerobiku je jeho podobné, ak nie rovnaké, pôsobenie ako beh, s tým rozdielom, že pri takejto forme aeróbnej aktivity nedochádza k silným nárazom a preťažovaniu oporného aparátu.

Dochádza k spevneniu a posilneniu svalstva dolných končatín, zvlášť v oblasti panvy a dolných končatín, teda partií, ktoré sú u žien najrizikovejším miestom, čo sa týka vzniku obezity. Pre širokú verejnosť je príťažlivý hlavne tým, že spaľuje tuk v celom tele pri súčasnom pôsobení na spevnenie svalstva stehien, bokov a sedacieho svalstva. Ak chcete spáliť viac tuku alebo zvýšiť intenzitu cvičenia, jednoducho zvýšte schodík alebo pridajte pohyb paží nad hlavou.

Z uvedeného vyplýva, že step aerobik má vplyv na pomer medzi základnou telesnou hmotou a podkožným tukom. Tým, že pri stepe prekonávame výškový rozdiel pri vystupovaní a zostupovaní, dochádza k podstatne inému zaťažovaniu svalstva dolnej polovice tela ako u bežného aerobiku. Medzi najviac zaťažované svaly patria: m. iliopsoas (sval bedrovo-driekový), gluteálne svaly (sedacie svaly), m. quadriceps a biceps femoris (štvorhlavý a dvojhlavý sval stehna), lýtkové svaly.

Mnohí tvrdia, že step aerobik je zameraný jednostranne iba na dolné končatiny. Komplexnosť step aerobiku dosahujeme vyváženým zapájaním svalových skupín hornej polovice prípadne aj doplnkovou záťažou (malé činky).

 

Tréner: Silvia

Volám sa Silvia Mašánová, pre známych Sisa. Od malička som športovala, robila atletiku, hrala basketbal a postupne som sa prepracovala ku kondičným cvičeniam. Pohyb je pre mňa relaxom, vášňou a vyslobodením z práce. Radosť, ktorú mám zo športu, chcem prenášať na čo najviac ľudí. Pohyb je dôležitý pre naše zdravie, ale i čistú myseľ, kde môžeme načerpať nové sily. Počas cvičení rada rozdávam úsmev a novú energiu pre ostatných. Mojim poslaním je naučiť, čo najviac ľudí, aby cvičenie nebrali ako dočasnú záležitosť na obdobie chudnutia, zdravotných problémov atď., ale aby sa stalo ich životným štýlom, cestou, ktorou chcem ísť, nie musím.

Vyštudovala som personálny manažment, špeciálnu pedagogiku a telesnú výchovu. Som kondičná trénerka 1. kv. stupňa, trénerka aerobiku, absolvovala som školenia na diastázu, pracovala som s deťmi, ako trénerka atletiky pre malých futbalistov, cvičila som s deťmi na fitloptách a mamičkami, taktiež ich prvé pokusy urobiť kotúlik, preskoky a iné základné gymnastické cviky formou hier. Momentálne sa venujem cvičeniam na fitloptách, steperoch, tabate, hitt-tréningom vo fitnescentrách.

Attending:

  • Martina Polláková
  • Gabika Kelešiová
  • dasa
    Permanentka 20
    (P5NPADEG3O)
    paid

Comments:

You have to Login or Register to add comment

HYBKO

Veľkomoravská (oproti bytovke s popisným číslom 2166), 911 05 Trenčín - Zlatovce

Multifunkčný priestor na cvičenie pre celú rodinu.