Mobilita & Stabilita

22. Nov (Tuesday)
17:00 - 18:00
Malý gym
6 EUR
5
min
9
10
max

Mobilitu si môžeme definovať ako schopnosť robiť pohyb s čo najväčšou účinnosťou bez kompenzácie ostatných častí tela, ktoré nemajú byť pri pohybe preťažované. Ak napríklad máme tuhé bedrové kĺby, tak je dosť nepravdepodobné, že zvládneme optimálny drep a vďaka mobilite, zlepšujeme rozsah pohybu.

Pozor. MOBILITA nie je strečing ☺️

A samozrejme, čo sa týka STABILITY, bez nej nemôžeme budovať ani mobilitu.

Príklad, ak máme slabý core (hlboký stabilizačný systém), môže to ovplyvniť pozíciu panvy a pokiaľ naša panva nebude stabilizovaná, tak sa mení jej centrácia a tým pádom to má aj vplyv na naše hamstringy. Vzniká tzv. kompenzácia, skrátia sa, takže pokiaľ je náš pohyb vedený mimo stability postavenia kĺbov alebo mimo chybnú propriocepciu, tak náš centrálny nervový systém bude prenášať chybné svalové napätie v tele.

 

Tréner: Aďo

Volám sa Andrej Strapina.

Pôsobím ako osobný fitness tréner.

Úspešne som absolvoval desiatky seminárov, kurzov, školení, ale hlavne mám za sebou 8 rokov trénerskej praxe a skúseností s ľuďmi.

4 roky som súťažil v kategórii Men's Physique. Mojim najlepším úspechom bola účasť na súťaži v roku 2018 v Nitre, kde som sa stal vicemajstrom Slovenska. Venujem sa ako silovému, tak aj kondičnému tréningu. Taktiež rozširujem svoje vedomosti v oblasti fyzioterapie, anatómie, biomechaniky pohybu, na základe čoho môžem lepšie vyhodnotiť stav pohybového aparátu klienta pri vstupnej diagnostike. Dbám na dôkladné rozcvičenie, správnu techniku, dýchanie, celkové prevedenie jednotlivých cvikov, obzvlášť na stabilitu-core, motorickú kontrolu a mobilitu. Preferujem komplexnosť, funkčnosť a hlavne individuálny prístup.

Attending:

  • karotka.mac
  • Zdenko Hudran
  • lucia
  • Martina Po.
  • RomanKyska
  • lubica.nemeckayova
  • Peťo21
  • Mirec 72
  • Clovek

Comments:

You have to Login or Register to add comment

HYBKO

Veľkomoravská (oproti bytovke s popisným číslom 2166), 911 05 Trenčín - Zlatovce

Multifunkčný priestor na cvičenie pre celú rodinu.